Galeria


Kontakt

Literatura

Literatura to zbiór dzieł pisanych i innych form sztuki, które można uznać zarówno za poważne, jak i artystyczne. Jest często używany w odniesieniu do całego języka pisanego, w tym powieści, opowiadań, wierszy, sztuk teatralnych, esejów, listów i raportów.

Jest to również termin, którym można opisać określone rodzaje pisarstwa lub sztuki w naukach humanistycznych lub społecznych. Obejmuje to pisma filozoficzne, takie jak Republika Platona; wiersze takie jak „Oda na greckiej urnie” Johna Keatsa; eseje, takie jak „Human Nature” Thomasa Hobbesa; a nawet Biblia czy Koran.

Sekcja literatura dotyczy pisania książek i innych tekstów.

Pisarze tworzyli pisma od wieków, ale dopiero wynalezienie prasy drukarskiej umożliwiło produkcję ich dzieł w dużych ilościach.

Prasa drukarska umożliwiła pisarzom tworzenie tekstów przy niewielkim wysiłku, co doprowadziło do boomu w produkcji książek. Pierwszą wydrukowaną książką była Biblia Gutenberga z 1456 roku.

Nie sposób mówić o literaturze bez wymienienia najsłynniejszych postaci w historii literatury. Możemy wymienić Williama Szekspira, Jane Austen, Emily Bronte i wielu innych.

Główną ideą tej sekcji jest to, że w historii literatury jest wielu znanych autorów.